Stowarzyszenie Sędziów w Stanie Spoczynku Sądu  Okręgowego Warszawie powstało 7 marca 2006 r. i jest Stowarzyszeniem zwykłym. Organem nadzorującym Stowarzyszenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Siedziba Stowarzyszenia jest Sąd Okręgowy w Warszawie, al. ,,Solidarności" 127 pok.510 b Członkami Stowarzyszenia są sędziowie okręgowi i rejonowi przeniesieni w stan spoczynku.

Celem Stowarzyszenia jest:

-reprezentowanie interesów sędziów w stanie spoczynku,

-udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych członkom Stowarzyszenia oraz członkom

ich rodzin,

-upowszechnianie wiedzy o działalności polskiego wymiaru sprawiedliwości,

-upowszechnianie kultury prawnej społeczeństwa,

-przeciwdziałanie tworzeniu fałszywego obrazu organów wymiaru sprawiedliwości,

-wypowiadanie opinii na temat poziomu działalności legislacyjnej

-współdziałanie z Krajowa Rada Sądownictwa oraz Stowarzyszeniem "Iustitia".

 

Sędzia Romuald Gilewicz

Założyciel Stowarzyszenia i Przewodniczący I Kadencji - Sędzia Romuald Gilewicz notka biograficzna

Skład Zarządu wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 15 marca 2018 r. :

Przewodnicząca - Sędzia Elżbieta Ziołkowska

Z-ca Przewodniczącego - Sędzia Hanna Kedzierska-Cieciura

Skarbnik - Sędzia Maria Niespodziany

Sekretarz - Sędzia Elżbieta Lutomierska-Rusek

 

Treść uchwały Walnego Zebrania:

Za bardzo wielkie zaangażowanie w dzieło utworzenia Stowarzyszenia Sędziów w Stanie Spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie oraz bardzo aktywną działalność w pierwszej jego kadencji przyznano jednogłośnie Panu Sędziemu Romualdowi Gilewiczowi dożywotnio Honorowe Przewodnictwo naszego Stowarzyszenia.

Zmiana siedziby Stowarzyszenia od dnia 1 sierpnia 2010 r. :

 

00-898 Warszawa, al. "Solidarności" 127, pokój 490 numery telefonów pozostają bez zmian, tj. 22 440-41-33, fax: 22 440-42-11.

 

Fundacja Dom Sędziego Seniora 
 
     W dniu 16 stycznia 2015 r. została zarejestrowana Fundacja Dom Sędziego Seniora. Pod auspicjami Krajowej Rady Sądownictwa udało się zjednoczyć wiele stowarzyszeń sędziowskich, które stały się fundatorami Fundacji. Fundacja zabiega o objęcie swojej działalności honorowym patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.
      Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc sędziom w stanie spoczynku, którzy z różnych przyczyn wymagają wsparcia. Pomoc ta ma być realizowana  przede wszystkim poprzez stworzenie domu stałego pobytu sędziów - seniorów. Placówki, która zaspokoi potrzeby osób w starszym wieku i która służyć będzie środowisku sędziowskiemu. Fundacja jest na początku drogi, która ma doprowadzić do powstania sprawnie funkcjonującego, dobrze zarządzanego, przyjaznego dla pensjonariuszy Domu Sędziego Seniora. Osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez środowiska sędziowskiego, którego wsparcie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. W załączeniu numer konta i dane Fundacji dla osób chętnych ją wspomóc.
 
Fundacja Dom Sędziego Seniora
z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30
nr rach. bankowego: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082
nr KRS 0000538611, REGON 360628662, NIP 5213686751

 

 tekst