W związku z wejściem w życie w dniu 27 stycznia 2005 r. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. z 2004 r., Nr 273 , poz. 2702) informujemy, iż do czasu ogłoszenia i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości listy tłumaczy przysięgłych zgodnie z art. 9 w/w ustawy dane o tłumaczach przysięgłych ( z wyjątkiem daty urodzenia, miejsca zamieszkania i informacji karnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego) udzielane są przez Wydział Tłumaczy Przysięgłych w ramach Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości tel. 022 23 90 819, fax. 23 90 613.

 

Lista tłumaczy przysięgłych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych