W związku z wejściem w życie w dniu 27 stycznia 2005 r. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego ( Dz. U. z 2004 r., Nr 273 , poz. 2702) informujemy, iż do czasu ogłoszenia i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości listy tłumaczy przysięgłych zgodnie z art. 9 w/w ustawy dane o tłumaczach przysięgłych ( z wyjątkiem daty urodzenia, miejsca zamieszkania i informacji karnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego) udzielane są przez Wydział Tłumaczy Przysięgłych przy Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości tel. 022 561 84 60, 561 84 51, 561 84 79.

 

Lista tłumaczy przysięgłych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Instrukcja szyfrowania laptopów i komputerów stacjonarnych