SKŁAD RADY ŁAWNICZEJ

przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

KADENCJA 2016 - 2019

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Ławniczej

Reprezentuje Wydział S.O. 
w Warszawie

Małgorzata Polak

Przewodnicząca

XII Karny

Katarzyna Chojnacka

I Wiceprzewodnicząca

XXV Cywilny

Andrzej Brzeczkowski

II Wiceprzewodniczący

VI C R O

Zofia Paderewska

Sekretarz

VI C R O

Elżbieta Anyszkiewicz

--------------

IV Cywilny

Krzysztof Grzelka

--------------

XII Karny

Krystyna Krępa

--------------

XXIV Cywilny

Grażyna Kuna

--------------

III Cywilny

Marek Luty

--------------

XVIII Karny

Elżbieta Łukaszewska

--------------

XXI Pracy

Alicja Marzanek

--------------

II Cywilny

Pepłońska-Cytrynowska Danuta

--------------

VIII Karny

Pieńkos Anna

--------------

VIII Karny

Irena Pogoda

 

XVIII Karny

Anna Sobczak

-------------

I Cywilny

 

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁÓW WYBRANI DO RADY ŁAWNICZEJ

NA KADENCJĘ 2016- 2019

 

Wydział

Imię i nazwisko przedstawiciela Wydziału do Rady

I Cywilny

Anna Sobczak

II Cywilny

Alicja Marzanek

III Cywilny

Grażyna Kuna

IV Cywilny

Elżbieta Anyszkiewicz

 

VI C R O

Andrzej Brzeczkowski

Zofia Paderewska

 

VIII Karny

Pepłońska-Cytrynowska Danuta

Pieńkos Anna

 

XII Karny

Krzysztof Grzelka

Małgorzata Polak

 

XVIII Karny

Marek Luty

Irena Pogoda

XXI Pracy

Elżbieta Łukaszewska

XXIV Cywilny

Krystyna Krępa

XXV Cywilny

Katarzyna Chojnacka

 

 

Regulamin Pracy Rady Ławniczej

Rozporządzenie MS-ws działania rad ławniczych