Skład Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na kadencję 2020 - 2023 będzie przedstawiony niezwłocznie po dokonaniu wyboru, na pierwszych naradach sędziowsko-ławniczych w poszczególnych Wydziałach, przedstawicieli do Rady  i  ukonstytuowaniu się nowej Rady Ławniczej.


 

 

Regulamin Pracy Rady Ławniczej

Rozporządzenie MS-ws działania rad ławniczych