SKŁAD RADY ŁAWNICZEJ

przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

KADENCJA 2016 - 2019

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Ławniczej

Reprezentuje Wydział S.O.
w Warszawie

Małgorzata Polak

Przewodnicząca

XII Karny

Katarzyna Chojnacka

I Wiceprzewodnicząca

XXV Cywilny

Andrzej Brzeczkowski

II Wiceprzewodniczący

VI C R O

Marta Mielniczuk-Hanulak

Sekretarz

XVIII Karny

Zofia Paderewska

Sekretarz

VI C R O

Elżbieta Anyszkiewicz

--------------

IV Cywilny

Paweł Dróżdż

--------------

VIII Karny

Paweł Kostrzewa

--------------

XII Karny

Krystyna Krępa

--------------

XXIV Cywilny

Grażyna Kuna

--------------

III Cywilny

Marek Luty

--------------

XVIII Karny

Elżbieta Łukaszewska

--------------

XXI Pracy

Alicja Marzanek

--------------

II Cywilny

Grzegorz Mroczek

--------------

VIII Karny

Anna Sobczak

-------------

I Cywilny

 

 

PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁÓW WYBRANI DO RADY ŁAWNICZEJ

NA KADENCJĘ 2016- 2019

 

Wydział

Imię i nazwisko przedstawiciela Wydziału do Rady

I Cywilny

Anna Sobczak

II Cywilny

Alicja Marzanek

III Cywilny

Grażyna Kuna

IV Cywilny

Elżbieta Anyszkiewicz

 

VI C R O

Andrzej Brzeczkowski

Zofia Paderewska

 

VIII Karny

Paweł Dróżdż

Grzegorz Mroczek

 

XII Karny

Paweł Kostrzewa

Małgorzata Polak

 

XVIII Karny

Marek Luty

Marta Mielniczuk-Hanulak

XXI Pracy

Elżbieta Łukaszewska

XXIV Cywilny

Krystyna Krępa

XXV Cywilny

Katarzyna Chojnacka

 

 

Regulamin Pracy Rady Ławniczej

Rozporządzenie MS-ws działania rad ławniczych