Inspektor Ochrony Danych: Michał Majuch

tel. 22 440 31 50

email:iod@warszawa.so.gov.pl


Koordynator ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem: Danuta Maciejewska

pok. 110
tel. 22 440-30-66


Przedstawiciel Referendarzy Sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw kontaktów z Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie: Marta Koptiakow

tel: 22 440-04-21
e-mail: m.koptiakow@warszawa.sr.gov.pl


Inspektor ds. obronnych: Stanisław Kraszewski
pok 69 
tel. 22 440 71 95


Dowódca Straży Sądowej: Gustaw Kurek 
pok. 237 A 
tel. 22 440 70 73


Kierownik Biura Podawczego: Anna Zabielska
pok. 13
tel. 22 440 70 28
al. ,,Solidarności 127"
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego: Elżbieta Maliszewska
pok. 13
tel. 22 440 70 29
al. ,,Solidarności 127",
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego: Aneta Jezierska 
tel. 22 440 06 46
ul. Czerniakowska 100 
00-454 Warszawa

Zastępcy Kierownika Biura Podawczego:
pok. 36 A 
tel. 22 440 70 27
ul. Płocka 9, 
01-231 Warszawa


Kierownik Służby BHP: Bożena Deja
pok. 33
tel. 22 440 80 86

Służba BHP
p. 66
tel. 22 440 72 15
tel. 22 440 31 29
tel. 22 440 50 90
fax. 22 440 31 35


Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowych: Kazimierz Kępka
tel. 22 440 71 63
e-mail: kazimierz.kepka@warszawa.so.gov.pl


Biblioteka
poziom -1, pok. 22
tel. 22 440 70 71