Inne jednostki organizacyjne  

 

Inne osoby sprawujące funkcje

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Kinga Wójcik-Prządka
tel. 22-440-31-50
email: abi@warszawa.so.gov.pl 

Zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Monika Jędruszczak
tel. 22 440 60 52
email: m.jedruszczak@warszawa.so.gov.pl 

Udzielanie informacji publicznej i realizacja wniosków o wgląd do akt spraw
tel. 22-440-60-50
fax: 22-440-60-50
email: informacjapubliczna@warszawa.so.gov.pl
al. ,,Solidarności" 127,
00-898 Warszawa,
parter, pok. 65, 71, 72 


Inspektor ds. obronnych: 
Wojciech Dorociński 
pok 41 A, 
tel. 22 440-71-95

 
Szef Ochrony - Straż Sądowa: Gustaw Kurek 
pok. 237 A 
tel. 22 440 70 73

 

Biuro Podawcze

Kierownik Biura Podawczego: Anna Broda 
pok. 13
tel. 22 440 70 28
al. ,,Solidarności 127",
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego: Damian Jendrzejczyk  
pok. 13
tel. 22 440 70 29
al. ,,Solidarności 127",
00-898 Warszawa

Zastępca Kierownika Biura Podawczego: Aneta Jezierska 
tel. 22 440 06 46
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa 

p.o. Zastępcy Kierownika Biura Podawczego: Grzegorz Kępiński 
pok. 36 A 
tel. 22 440 70 27
ul. Płocka 9, 
01-231 Warszawa 

 

Służba BHP w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Kierownik Służby BHP : Krystyna Zaręba 
pok. 236 A
tel. 22 440 72 15, 22 440 31 35,
fax 22 440-31-35

 

Inspektor ds. przeciwpożarowych: Tomasz Kosicki 
pierwsze piętro, pok. 144,
tel. 22 440 71 63.

 

Biblioteka
poziom -1, pok. 22, 
tel.: 22 440 70 71;