Kierownik: Krzysztof Adamczyk
al. ,,Solidarności" 127
00-898 Warszawa
piętro V, pok.  555
tel. 22 440 72 09
fax. 22 440 10 22
email: ogosp@warszawa.so.gov.pl


Zastępca Kierownika: Hanna Borkowska

tel. 22 440 11 17
email: h.borkowska@warszawa.so.gov.pl

 


Zastępca Kierownika: Adam Kędziorek
tel. 22 440 11 35
email:  a.kedziorek@warszawa.so.gov.pl


 

Zakres działania:

Sprawy zaopatrzenia Sądu Okręgowego i jednostek podległych w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądów z wyjątkiem spraw przekazanych jednostkom podległym, administracja terenu, budynków i pomieszczeń Sądu Okręgowego oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji budynków sądowych w okręgu Sądu Okręgowego i sprawnym funkcjonowaniem ich wyposażenia, sprawy gospodarki pojazdami samochodowymi w Sądzie Okręgowym.