Oddział Administracyjny
al. ,,Solidarności'' 127

piętro III,pok. 338, korytarz F
tel. 22 440 80 50


Oddział Kadr
al. ,,Solidarności'' 127
piętro III, pok. 359, korytarz F 
tel. 22 440 80 21


Oddział Finansowy 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok. 5102, korytarz F
tel. 22 440 51 08


Oddział Gospodarczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok. 555, korytarz G
tel. 22 440 72 09


Oddział Informatyczny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro I, pok. 102, korytarz A
tel. 22 440 42 62 


Oddział Inwestycji i Remontów
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok. 548, korytarz G
tel. 22 440 80 61


Oddział Ochrony Informacji Niejawnych
al. ,,Solidarności'' 127
parter, pok. 50, korytarz H
tel. 22 440 71 69 


Oddział Bezpieczeństwa
al. ,,Solidarności'' 127
parter, pok. 64, 65
tel.: 22 440 31 50


Oddział ds. analiz i organizacji pracy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro III, pok. 334
tel.: 22 440 30 63