LP Imię i nazwisko Stanowisko Wydział Uwagi
1.        CZACHURA MONIKA Starszy referendarz sądowy VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy Nieobecność
w SO w Warszawie
2.        LEWANDOWSKI OLGIERD Referendarz sądowy XXVI Wydział Gospodarczy  
w SO w Warszawie
3.        ŁOPĄG IWONA Referendarz sądowy XIII Wydział Pracy  
w SO w Warszawie i Ubezpieczeń Społecznych
  XIV Wydział Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
  XXI Wydział Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych
  V Wydział Cywilny Odwoławczy
  XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy
4.        MOTAS NATALIA Referendarz sądowy II Wydział Cywilny  
w SO w Warszawie
5.        MUSIALSKA LENA Referendarz sądowy XXIV Wydział Cywilny  
w SO w Warszawie
6.        OLSZÓWKA PIOTR Referendarz sądowy w SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie del. do SO w Warszawie III Wydział Cywilny   
7.        SINKIEWICZ RAFAŁ Referendarz sądowy XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy  
w SO w Warszawie i Zamówień Publicznych
8.        STALMACH JACEK Referendarz sądowy XX Wydział Gospodarczy  
w SO w Warszawie
9.        SZOSTAKIEWICZ PAWEŁ Referendarz sądowy VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy  
w SO w Warszawie Sekcja rodzinna II – instancyjna w ramach VI Wydziału
  VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
10.     SZYMCZUK IRENEUSZ Referendarz sądowy XV Wydział Wykonywania Orzeczeń   
w SO w Warszawie XXV Wydział Cywilny
11.     WĄSIK EWA Starszy referendarz sądowy III Wydział Cywilny Delegowana
w SO w Warszawie do Ministerstwa Sprawiedliwości
12.     WRONA MAŁGORZATA Referendarz sądowy XXIV Wydział Cywilny Delegowana
w SO w Warszawie do Ministerstwa Sprawiedliwości
  STAN NA DZIEŃ: 02.06.2022 r.

LP

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wydział

Uwagi

1.       

CZACHURA MONIKA

Starszy referendarz sądowy
w SO w Warszawie

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

Nieobecność

2.       

LEWANDOWSKI OLGIERD

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XXVI Wydział Gospodarczy

 

3.       

ŁOPĄG IWONA

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XIII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

XIV Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

XXI Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

V Wydział Cywilny Odwoławczy

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

 

4.       

MOTAS NATALIA

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

II Wydział Cywilny

 

5.       

MUSIALSKA LENA

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XXIV Wydział Cywilny

 

6.       

OLSZÓWKA PIOTR

Referendarz sądowy w SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie del. do SO w Warszawie

III Wydział Cywilny

 

7.       

SINKIEWICZ RAFAŁ

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
i Zamówień Publicznych

 

8.       

STALMACH JACEK

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XX Wydział Gospodarczy

 

9.       

SZOSTAKIEWICZ PAWEŁ

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

Sekcja rodzinna II – instancyjna w ramach VI Wydziału

VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy

 

10.    

SZYMCZUK IRENEUSZ

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń

XXV Wydział Cywilny

 

11.    

WĄSIK EWA

Starszy referendarz sądowy
w SO w Warszawie

III Wydział Cywilny

Delegowana
do Ministerstwa Sprawiedliwości

12.    

WRONA MAŁGORZATA

Referendarz sądowy
w SO w Warszawie

XXIV Wydział Cywilny

Delegowana
do Ministerstwa Sprawiedliwości

 

STAN NA DZIEŃ: 02.06.2022 r.