LP Imię i nazwisko Stanowisko Wydział Uwagi
1.       CZACHURA MONIKA Starszy referendarz sądowy VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy Nieobecność
w SO w Warszawie
2.       LEWANDOWSKI OLGIERD Referendarz sądowy XXVI Wydział Gospodarczy  
w SO w Warszawie
3.       ŁOPĄG IWONA Referendarz sądowy XIII Wydział Pracy  
w SO w Warszawie i Ubezpieczeń Społecznych
4.       MOTAS NATALIA Referendarz sądowy II Wydział Cywilny  
w SO w Warszawie
5.       MUSIALSKA LENA Referendarz sądowy XXIV Wydział Cywilny  
w SO w Warszawie
6.       OLSZÓWKA PIOTR Referendarz sądowy w SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie del. do SO w Warszawie III Wydział Cywilny   
7.       SINKIEWICZ RAFAŁ Referendarz sądowy XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy  
w SO w Warszawie i Zamówień Publicznych
8.       STALMACH JACEK Referendarz sądowy XX Wydział Gospodarczy  
w SO w Warszawie
9.       SZOSTAKIEWICZ PAWEŁ Referendarz sądowy XXV Wydział Cywilny  
w SO w Warszawie
10.    SZYMCZUK IRENEUSZ Referendarz sądowy XV Wydział Wykonywania Orzeczeń   
w SO w Warszawie
11.    WĄSIK EWA Starszy referendarz sądowy III Wydział Cywilny Delegowana
w SO w Warszawie do Ministerstwa Sprawiedliwości
12.    WRONA MAŁGORZATA Referendarz sądowy XXIV Wydział Cywilny Delegowana
w SO w Warszawie do Ministerstwa Sprawiedliwości
  STAN NA DZIEŃ: 03.03.2022 r.