Nazwisko i imię

Stanowisko

Wydział /Wydział

Zakres czynności   

Blak Jolanta

Referendarz sądowy III Wydział Cywilny pobierz plik

Motas Natalia

Referendarz sądowy

II Wydział Cywilny/

IV Wydział Cywilny

pobierz plik

Skirmuntt Jerzy

Referendarz sądowy

XVI Wydział Gospodarczy

XX Wydział Gospodarczy

pobierz plik

Szostakiewicz Paweł

Referendarz sądowy

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy/
VII Wydział Cywilny Rejestrowy /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

pobierz plik

Szymczuk Ireneusz

Referendarz sądowy

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń /
XXI Wydział Pracy

pobierz plik

Wąsik Ewa

Starszy referendarz sądowy

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy/
VII Wydział Cywilny Rejestrowy /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

pobierz plik

Wiącek Dorota

Starszy referendarz sądowy

XXVI Wydział Gospodarczy

pobierz plik

Włodarczyk Piotr

Referendarz sądowy

I Wydział Cywilny

pobierz plik

Zaszczyńska Monika

Referendarz sądowy

XXV Wydział Cywilny

pobierz plik