Nazwisko i imię

Stanowisko

Wydział /Wydział

Zakres czynności   

Blak Jolanta

Referendarz sądowy III Wydział Cywilny pobierz plik

Motas Natalia

Referendarz sądowy

II Wydział Cywilny/

IV Wydział Cywilny

pobierz plik

Skirmuntt Jerzy

Referendarz sądowy

XVI Wydział Gospodarczy

XX Wydział Gospodarczy

pobierz plik

Szostakiewicz Paweł

Referendarz sądowy

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy/
VII Wydział Cywilny Rejestrowy /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

pobierz plik

Szymczuk Ireneusz

Referendarz sądowy

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń /
XXI Wydział Pracy

pobierz plik

Wąsik Ewa

Starszy referendarz sądowy

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy/
VII Wydział Cywilny Rejestrowy /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

pobierz plik

Wiącek Dorota

Starszy referendarz sądowy

XXVI Wydział Gospodarczy

pobierz plik

Włodarczyk Piotr

Referendarz sądowy

I Wydział Cywilny/
IV Wydział Cywilny

pobierz plik

Wrona Małgorzata

Referendarz sądowy

XXIV Wydział Cywilny
(delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości)

pobierz plik

Zaszczyńska Monika

Referendarz sądowy

XXV Wydział Cywilny

pobierz plik

Kwiatkowska Ewa

Referendarz sądowy XVI Wydział Gospodarczy