Nazwisko i imię

Stanowisko

Wydział /Wydział

Zakres czynności   

Zioła Łukasz

Referendarz sądowy  

XVI Wydział Gospodarczy

 pobierz plik

Batyra Mariusz

Referendarz sądowy 

I Wydział Cywilny/
IV Wydział Cywilny

 pobierz plik

Motas Natalia

Referendarz sądowy

II Wydział Cywilny/
IV Wydział Cywilny

pobierz plik

Musialska Lena

Referendarz sądowy

XXIV Wydział Cywilny/
XXV Wydział Cywilny

pobierz plik

Szostakiewicz Paweł

Referendarz sądowy

VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy/
XXV Wydział Cywilny

pobierz plik

Szymczuk Ireneusz

Referendarz sądowy

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń /
XXI Wydział Pracy /
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

pobierz plik

Wąsik Ewa

Starszy referendarz sądowy

III Wydział Cywilny/
VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

pobierz plik

Stalmach Jacek

referendarz sądowy

XX Wydział Gospodarczy

pobierz plik 

Wiącek Dorota

Starszy referendarz sądowy

XXVI Wydział Gospodarczy

pobierz plik

Włodarczyk Piotr

Referendarz sądowy

I Wydział Cywilny
XXV Wydział Cywilny

del. do MS

Wrona Małgorzata

Referendarz sądowy

XXIV Wydział Cywilny

del. do MS

Czachura Monika

Referendarz sądowy

XXV Wydział Cywilny

pobierz plik

Król Izabela

Referendarz sądowy

del. do SO

II Wydział Cywilny /
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych /
XXI Wydział Pracy

pobierz plik