Nazwisko i imię

Stanowisko

Wydział /Wydział

Zakres czynności   
Zioła Łukasz Referendarz sądowy   XVI Wydział Gospodarczy  pobierz plik
Batyra Mariusz Referendarz sądowy  I Wydział Cywilny/
IV Wydział Cywilny
 pobierz plik

Motas Natalia

Referendarz sądowy

II Wydział Cywilny/
IV Wydział Cywilny

pobierz plik

Musialska Lena

Referendarz sądowy

XXIV Wydział Cywilny/
XXV Wydział Cywilny

pobierz plik

Szostakiewicz Paweł

Referendarz sądowy

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy/
VII Wydział Cywilny Rejestrowy/
XXV Wydział Cywilny

pobierz plik

Szymczuk Ireneusz

Referendarz sądowy

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń /
XXI Wydział Pracy /
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych /
XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

pobierz plik

Wąsik Ewa

Starszy referendarz sądowy

III Wydział Cywilny/
VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

pobierz plik

Stalmach Jacek

referendarz sądowy

XX Wydział Gospodarczy

pobierz plik 

Wiącek Dorota

Starszy referendarz sądowy

XXVI Wydział Gospodarczy

pobierz plik

Włodarczyk Piotr

Referendarz sądowy

I Wydział Cywilny
XXV Wydział Cywilny

del. do MS

Wrona Małgorzata

Referendarz sądowy

XXIV Wydział Cywilny

del. do MS

Czachura Monika

Referendarz sądowy

XXV Wydział Cywilny

pobierz plik