Krystyna Dymek
Sędzia wizytator ds.cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Irena Godlewska
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności 


Joanna Grabowska
Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Magdalena Gulbinowicz
Sędzia wizytator ds. ubezpieczeń społecznych

zakres czynności


Grzegorz Godzina
Sędzia wizytator ds. karnych
zakres czynności


Beata Herman
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

zakres czynności


Wioletta Iwańczuk
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
zakres czynności


Hanna Jaworska - Świniarska
Sędzia wizytator ds. cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Mirosława Kamińska
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Jerzy Kiper
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Agnieszka Komorowicz
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Renata Kopacz
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Sławomir Machnio

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Arkadiusz Makowski
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Anna Nowakowska
Sędzia wizytator ds.karnych
zakres czynności


Renata Olejnik-Tyszka

Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Katarzyna Parczewska
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności 


Maria Piasecka
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Iwona Strączyńska

Sędzia wizytator ds. karnych
zakres czynności


Ewa Talarczyk
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Maria Więckowska
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Janusz Włodarczyk
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności 


Monika Włodarczyk
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Lilianna Wojdyga
Sędzia wizytator ds. wieczystoksięgowych
zakres czynności


Anna Wujec
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Robert Zegadło
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

zakres czynności