Krystyna Dymek

Sędzia wizytator ds.cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Hubert Gąsior

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Irena Godlewska

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności 


Joanna Grabowska

Sędzia wizytator ds.karnych
zakres czynności


Magdalena Gulbinowicz

Sędzia wizytator ds. ubezpieczeń społecznych
zakres czynności


Beata Herman

Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
zakres czynności


Hanna Jaworska - Świniarska

Sędzia wizytator ds. cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Mirosława Kamińska

Sędzia wizytator ds. gospodarczych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Jerzy Kiper

Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Agnieszka Komorowicz

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Renata Kopacz

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Sylwia Kulma

Sędzia wizytator ds. pracy

zakres czynności


Sławomir Machnio

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Arkadiusz Makowski

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Anna Nowakowska

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Dagmara Olczak-Dąbrowska

Sędzia wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych

zakres czynności


Renata Olejnik-Tyszka

Sędzia wizytator ds. gospodarczych

zakres czynności


Katarzyna Parczewska

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności 


Maria Piasecka

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Joanna Piwowarun-Kołakowska

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Monika Popielarska

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Ewa Talarczyk

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Maria Więckowska

Sędzia wizytator ds. gospodarczych

zakres czynności


Janusz Włodarczyk

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności 


Monika Włodarczyk

Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Anna Wujec

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Robert Zegadło

Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
zakres czynności


SSR Grzegorz Godzina

sędzia wizytator ds. karnych
zakres czynności


SSR Wioletta Iwańczuk

sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
zakres czynności