Krystyna Dymek

Sędzia wizytator ds.cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku

 


Hubert Gąsior

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Irena Godlewska

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności 


Joanna Grabowska

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Magdalena Gulbinowicz

Sędzia wizytator ds. ubezpieczeń społecznych

zakres czynności


Beata Herman

Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

zakres czynności


Hanna Jaworska - Świniarska
Sędzia wizytator ds. cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Mirosława Kamińska
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Jerzy Kiper
Sędzia wizytator ds. gospodarczych

zakres czynności


Agnieszka Komorowicz

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Renata Kopacz

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Sylwia Kulma

Sędzia wizytator ds. pracy

zakres czynności


Sławomir Machnio
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Arkadiusz Makowski

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Anna Nowakowska

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Dagmara Olczak-Dąbrowska

Sędzia wizytator ds. cywilnych i egzekucyjnych

zakres czynności


Renata Olejnik-Tyszka

Sędzia wizytator ds. gospodarczych

zakres czynności


Katarzyna Parczewska

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności 


Maria Piasecka

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Joanna Piwowarun-Kołakowska

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Monika Popielarska

Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Ewa Talarczyk

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Dorota Trautman

Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

zakres czynności


Anna Wierciszewska-Chojnowska

Sędzia wizytator ds. karnych

zakres czynności


Maria Więckowska

Sędzia wizytator ds. gospodarczych

zakres czynności


Janusz Włodarczyk

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności 


Monika Włodarczyk

Sędzia wizytator ds. cywilnych

zakres czynności


Anna Wujec
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Robert Zegadło
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

zakres czynności