Krystyna Dymek
Sędzia wizytator ds.cywilnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Irena Godlewska
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Joanna Grabowska
Sędzia wizytator ds.karnych

zakres czynności


Magdalena Gulbinowicz
Sędzia wizytator ds. ubezpieczeń społecznych

zakres czynności


Grzegorz Godzina
Sędzia wizytator ds. karnych
zakres czynności


Beata Herman
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

zakres czynności


Wioletta Iwańczuk
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
zakres czynności


Anna Hrycaj
Sędzia wizytator ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
zakres czynności


Ewa Jończyk

Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Mirosława Kamińska

Sędzia wizytator ds. gospodarczych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


Agnieszka Komorowicz
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Anna Gałas
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Sławomir Machnio

Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Arkadiusz Makowski
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Anna Nowakowska
Sędzia wizytator ds.karnych
zakres czynności


Renata Olejnik-Tyszka

Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Katarzyna Parczewska
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Maria Piasecka
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Iwona Strączyńska

Sędzia wizytator ds. karnych
zakres czynności


Ewa Talarczyk
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Maria Więckowska
Sędzia wizytator ds. gospodarczych
zakres czynności


Janusz Włodarczyk
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
zakres czynności


Monika Włodarczyk
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Lilianna Wojdyga
Sędzia wizytator ds. wieczystoksięgowych
zakres czynności


Anna Wujec
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych
Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku


 


Sylwia Góźdź
Sędzia wizytator ds. pracy
zakres czynności


Oskar Rudziński

Sędzia wizytator ds. cywilnych

Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynkuMałgorzata Kornaszewska-Kostaniak
Sędzia wizytator
zakres czynności


Artur Fryc
Sędzia wizytator
zakres czynności


Rafał Młyński
Sędzia wizytator

zakres czynności


Miłosz Konieczny
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Kamila Spalińska
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynności


Anna Iwaszko
Sędzia wizytator ds. penitencjarnych

zakres czynności


Joanna Szekowska-Krym
Sędzia wizytator ds. cywilnych
zakres czynnościMarcin Waszkiewicz
Sędzia wizytator ds. karnych

zakres czynności


Karol Kosiński
Sędzia wizytator ds. karnych wykonawczych i penitencjarnych
zakres czynności


Sylwia Sierpińska
Sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
zakres czynności