Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 roku uległo zmianie zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334 ze zm.). Na skutek zmiany: V Wydział Cywilny Odwoławczy i XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy rozpoznają w II instancji sprawy cywilne z obszaru właściwości tego Sądu oraz zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tego Sądu, XVI Wydział Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy i XXVI Wydział Gospodarczy rozpoznają w I instancji sprawy gospodarcze oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należącego do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie. Powyższe oznacza, że pomiędzy wymienionymi wyżej wydziałami Sądu Okręgowego w Warszawie został zniesiony podział spraw według obszaru właściwości sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie i został wprowadzony jednolity przydział spraw pomiędzy wydziały cywilne II instancja (V i XXVII Wydział) i wydziały gospodarcze I instancja (XVI, XX i XXVI Wydział). Sprawy są kierowane do wydziałów zgodnie z wynikiem losowania w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W załączeniu zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334 ze zm.).


Sekretariat:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
pok. 335
tel. 22 440 07 38

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28
email:
boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Anna Hrycaj  pok. 334

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Magdalena Śliwińska-Stępień

Kierownik sekretariatu: Sylwia Jędrzejczak pok. 335

 

Zakres działania:

Rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie.