Sekretariat:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
pok. 473
tel. 22 440 09 14

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28
email:
boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: 

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Katarzyna Kisiel

Kierownik sekretariatu: Teresa Bojarska

 

Sekcja obrotu prawnego z zagranicą
Kierownik sekcji: Hanna Nowicka

 

Zakres działania:

Rozpoznawanie w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo (Śródmieście, Wola)  -  (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych – Dz.U. Nr 96, poz.1070 z późn. zm.)