Sekretariat:
al. ,,Solidarności" 127,
00-898 Warszawa
pok. 409
tel.  22 440 50 17
fax 22 440 50 51
 

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Ireneusz Szulewicz pok. 445A

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Paweł Dobosz

Kierownik sekretariatu: Ewa Gmurczyk pok. 446 

 

Zakres działania:

Rozpoznawanie w l instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od K do P, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodowawczych z rozdziału 53 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od K do P, oraz spraw z obszaru Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r, z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu.