Sekretariat:
ul.Płocka 9
01-231 Warszawa
pok. 309
tel. 22 440 10 95
fax 22 440 10 11

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel.
22 440 50 00
email:  boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

 

Sekcja orzecznictwa inwalidzkiego 
tel. 22 440 10 74

 

Przewodniczący wydziału: SSO Agnieszka Grzybczak-Stachyra pok.315

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSOMarcin Rowicki

Kierownik sekretariatu:  Joanna Olszewska pok.309

 

Zakres działania: 

Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie dla Warszawy-Woli, Warszawy-Żoliborza i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym sprawy zagraniczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biuro Rent Zagranicznych oraz sprawy z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jest w zasadzie bezpłatne (art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w procesie ZUS reprezentowany jest przez radcę prawnego. Zakład może wówczas wystąpić o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Strona przegrywająca proces, ponosi koszty – zwykle kilkaset złotych. ZUS nie korzysta z usług radców zbyt często, zwykle w sprawach dotyczących wysokich roszczeń.