Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127
00-898 Warszawa,
pok. 433
tel. 22 440 40 03
fax 22 440 40 06

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Leszek Parzyszek

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Agnieszka Wysokińska-Walczak

Kierownik sekretariatu: Piotr Liwszic pok. 437

 

Zakres działania: 

Rozpoznawanie w l instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszsru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od R do Z, z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu. Spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r, o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na iitery od R do Z.