Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127
00-898 Warszawa,
pok. 433
tel. 22 440 40 03
fax 22 440 40 06

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Anna Wierciszewska - Chojnowska

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Agnieszka Domańska

Kierownik sekretariatu: Monika Respekta pok. 437

 

Zakres działania: 

XII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu − z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu.