Sekretariat:
al. ,,Solidarności" 127,
00-898 Warszawa
pok. 459a
Sekretariat apelacji: 22 440 41 65, 22 440 41 64
Sekretariat zażaleń: 22 440 41 68 
Sekretariatu skarg i kasacji: 22 440 41 67
fax 22 625 78 65

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Beata Wehner

Kierownik sekretariatu: Ewelina Sobieraj-Taras pok. 459a

 

Zakres działania:

Rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. Ponadto rozpoznawanie w II instancji spraw, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r. z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Wołominie, Piasecznie.