Sekretariat:
al. ,,Solidarności" 127,
00-898 Warszawa
pok. 459a
Kierownik Sekretariatu 22 440 41 50/69
Sekretariat apelacji: 22 440 41 65, 22 440 41 64
Sekretariat zażaleń: 22 440 41 68 
Sekretariatu skarg i kasacji: 22 440 41 67
fax 22 625 78 65

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Magdalena Roszkowska-Matusik
Zastępca Przewodniczącego: SSO Michał Doleżal

Kierownik sekretariatu: Izabela Hejne pok. 459a

 

Zakres działania:

Rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.