Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127
00-898 Warszawa
pok. 423
tel. 22 440 80 22
fax 22 440 31 45

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów: 
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Joanna Grabowska

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Maria Turek

Kierownik sekretariatu: Paweł Laszczka pok. 423

 

Sekcja Postępowania Międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych (zakres działania)
pok. 142,
tel. 22 440 30 70

Kierownik sekcji: SSO Dariusz Łubowski


Zakres działania: 

VIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wydanie wyroku łącznego, spraw ze stosunków międzynarodowych, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.) oraz spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z obszaru właściwości tego Sądu.