Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127
00-898 Warszawa
pok. 423
tel. 22 440 80 22
fax 22 440 31 45

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów: 
tel. 22 440 80 00
email:
boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału:

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Maria Turek

Kierownik sekretariatu: Agata Flazińska pok. 423

 

Sekcja Postępowania Międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych (zakres działania)
pok. 142,
tel. 22 440 30 70

Kierownik sekcji: SSO Katarzyna Capałowska


Zakres działania: 

Rozpoznawanie w l instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na południe od osi AL. Jerozolimskich oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla m.st Warszawy w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od A do J, spraw ze stosunków międzynarodowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodlagtego bytu Państwa Polskiego (Oz. U, Nr 34, póz. 149, z późn, zm.3) spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na iitery od A do J.