Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127,
00-898 Warszawa,
pok. 648
tel. 22 440 61 02
fax 22 440 60 31

 

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Anna Tyrluk - Krajewska pok. 646

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Agnieszka Derejczyk

Kierownik sekretariatu: Emilia Kuczyńska pok. 661

 

Zakres działania:

Rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z terenu części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz z obszaru Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim. Wydział rozpoznaje sprawy o rozwód i separację: dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

 
Uwaga:
Sprawy o rozwód i separację z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pruszkowie rozpoznaje VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy tut. Sądu.
Dla wszystkich spraw prowadzonych przez IV Wydział Cywilny przed 2005 r. właściwy jest XXV Wydział Cywilny
.