Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127,
00-898 Warszawa,
pok. 648
tel. 22 440 61 02
fax 22 440 60 31

 

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSO Anna Tyrluk - Krajewska pok. 646

Zastępca Przewodniczącego wydziału: 

Kierownik sekretariatu: Aneta Wolińska pok. 661

 

Zakres działania:

Do właściwości IV Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw rodzinnych rozpoznawanych w I i II instancji, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych i spraw rejestrowych, oraz do rozpoznawania spraw o ubezwłasnowolnienie z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie.
Uwaga:
Sprawy o rozwód i separację z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pruszkowie rozpoznaje VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy tut. Sądu.
Dla wszystkich spraw prowadzonych przez IV Wydział Cywilny przed 2005 r. właściwy jest XXV Wydział Cywilny.