al.,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.614
tel. 22 440 80 00 BOIII Wydział Cywilny
 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.608
tel.22 440 80 00 BOI


 

III Wydział Cywilny 
al. ,,Solidarności" 127
piętro V, pok.525
tel.22 440 80 00 BOIIV Wydział Cywilny 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.622
tel.22 440 80 00 BOIV Wydział Cywilny Odwoławczy 
ul. Płocka 9
piętro I, pok.106
tel.22 440 50 00 BOI


 

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.621
tel.22 440 80 00 BOI


 

VII Wydział Cywilny Rejestrowy 
ul. Płocka 9
piętro I, pok.210
tel.22 440 50 00 BOI


 

VIII Wydział Karny 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.423
tel.22 440 80 00 BOI


 

IX Wydział Karny Odwoławczy 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok 459a
tel. 22 440 80 BOI


 

Bemowo i Wola, Ochota, Ursus iX Wydział Karny Odwoławczy 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok. 450
tel. 22 440 80 00 BOI


 

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.517
tel.22 440 80 00 BOI


 

XII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.433
tel.22 440 80 00 BOIXIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych 
ul. Płocka 9
piętro III, pok.318
tel.22 440 50 00 BOI


 

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych 
ul. Płocka 9
piętro III, pok.309
tel.22 440 50 00 BOI


 

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok. 538
tel. 22 440 80 00 BOI


 

XVI Wydział Gospodarczy 
ul. Czerniakowska 100  
piętro III, pok. 369
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOIXVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 450
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI

 


 

XVIII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.409
tel. 22 440 80 00 BOIXIX Wydział Wizytacyjny 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro III, pok.321A
tel. 22 440 80 00 BOIXX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 473
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


 

XXI Wydział Pracy
ul. Płocka 9
piętro IV, pok.405A
tel. 22 440 50 00 BOI


 

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych 
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 486
tel. 22 440 07 27 BOI

 


 

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy 
ul. Czerniakowska 100
piętro III, pok. 348
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


 

XXIV Wydział Cywilny 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.571
tel. 22 440 80 00 BOIXXV Wydział Cywilny 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.486
tel. 22 440 80 00 BOIXXVI Wydział Gospodarczy 
ul. Czerniakowska 100
piętro III, pok 334
tel. 22 440 07 28 BOI


 

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy 
ul. Płocka 9
piętro II, pok. 210
tel. 22 440 50 00 BOI


Właściwość wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych - wyciąg

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych