I Wydział Cywilny 
al.,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.614
tel. 22 440 80 00 BOIII Wydział Cywilny
 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.608
tel.22 440 80 00 BOI

III Wydział Cywilny - al. ,,Solidarności" 127, pok.525, tel.22 440 80 00 BOI

IV Wydział Cywilny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.622, tel.22 440 80 00 BOI

V Wydział Cywilny Odwoławczy - ul. Płocka 9, pok.106, tel.22 440 50 00 BOI

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy - al. ,,Solidarności'' 127, pok.621, tel.22 440 80 00 BOI

VII Wydział Cywilny Rejestrowy - ul. Płocka 9, pok.210, tel.22 440 50 00 BOI

VIII Wydział Karny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.423, tel.22 440 80 00 BOI

IX Wydział Karny Odwoławczy - al. ,,Solidarności'' 127, pok 459a, tel. 22 440 80 BOI

Bemowo i Wola, Ochota, Ursus iX Wydział Karny Odwoławczy - al. ,,Solidarności'' 127, pok. 450, tel. 22 440 80 00 BOI

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - al. ,,Solidarności'' 127, pok.517, korytarz A, tel.22 440 80 00 BOI

XII Wydział Karny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.433, tel.22 440 80 00 BOI

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych - ul. Płocka 9, pok.318, tel.22 440 50 00 BOI

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych - ul. Płocka 9, pok.309, tel.22 440 50 00 BOI

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń - al. ,,Solidarności'' 127, pok. 538, tel.22 440 80 00 BOI

XVI Wydział Gospodarczy - ul. Czerniakowska 100 , pok. 369 , tel.22 440 07 27, tel.22 440 07 28 BOI

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów - ul. Czerniakowska 100, pok. 450 , tel.22 440 07 27,

tel.22 440 07 28 BOI

XVIII Wydział Karny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.409, tel.22 440 80 00 BOI

XIX Wydział Wizytacyjny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.321A, tel.22 440 80 00 BOI

XX Wydział Gospodarczy - ul. Czerniakowska 100 , pok. 473 , tel.22 440 07 27, tel.22 440 07 28 BOI

XXI Wydział Pracy - ul. Płocka 9, pok.405A, tel.22-440-50-00 BOI

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych - ul. Czerniakowska 100 , pok. 486,

tel.22 440 07 27 BOI

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - ul. Czerniakowska 100 , pok. 348 , tel.22 440 07 27, tel.22 440 07 28 BOI

XXIV Wydział Cywilny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.571, tel.22 440 80 00 BOI

XXV Wydział Cywilny - al. ,,Solidarności'' 127, pok.486, tel.22 440 80 00 BOI

XXVI Wydział Gospodarczy - ul. Czerniakowska 100, pok 334, tel.22 440 07 28 BOI

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy - ul. Płocka 9, tel. 22 440-50-00 BOI