I Wydział Cywilny
al.,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.614
tel. 22 440 80 00 BOI

II Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.608
tel.22 440 80 00 BOI


III Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności" 127
piętro V, pok.525
tel.22 440 80 00 BOI


IV Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.661
tel.22 440 80 00 BOI


V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9
piętro I, pok.106
tel.22 440 50 00 BOI


VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.621
tel.22 440 80 00 BOI


VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
al. "Solidarności" 127
piętro V, pok. 513
tel.22 440 80 00 BOI


VIII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.423
tel.22 440 80 00 BOI


IX Wydział Karny Odwoławczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok 459a
tel. 22 440 80 BOI


X Wydział Karny Odwoławczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok. 450 
tel. 22 440 80 00 BOI


XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.517
tel.22 440 80 00 BOI


XII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.433
tel.22 440 80 00 BOI


XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
piętro III, pok.318
tel.22 440 50 00 BOI


XIV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
piętro III, pok.309
tel.22 440 50 00 BOI


XV Wydział Wykonywania Orzeczeń
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok. 468
tel. 22 440 80 00 BOI


XVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100  
piętro III, pok. 369 
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 450 
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


XVIII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.409
tel. 22 440 80 00 BOI


XIX Wydział Wizytacyjny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro III, pok.313
tel. 22 440 80 00 BOI


XX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 473
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


XXI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
piętro IV, pok.405A
tel. 22 440 50 00 BOI


XXII Wydział Własności Intelektualnej
ul. Czerniakowska 100 
piętro IV, pok. 486
tel. 22 440 07 27 BOI


XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych
ul. Czerniakowska 100 
piętro III, pok. 348 
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


XXIV Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.571
tel. 22 440 80 00 BOI


XXV Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.486
tel. 22 440 80 00 BOI


XXVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
piętro III, pok 334
tel. 22 440 07 28 BOI


XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9
piętro II, pok. 210
tel. 22 440 50 00 BOI


XXVIII Wydział Cywilny
al. "Solidarności" 127
piętro V, pok. 538
tel. 440 80 00 BOI


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodkach zamiejscowych sądów okręgowych
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych  oraz ośrodków zamiejscowych w sądach okręgowych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych - wyciąg


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych