I Wydział Cywilny
al.,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.614
tel. 22 440 80 00 BOI

 


II Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.608
tel.22 440 80 00 BOI


III Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności" 127
piętro V, pok.525
tel.22 440 80 00 BOI

 


IV Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.661
tel.22 440 80 00 BOI

 


V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9
piętro I, pok.106
tel.22 440 50 00 BOI

 


VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.621
tel.22 440 80 00 BOI

 


VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
al. "Solidarności" 127
piętro V, pok.
tel.22 440 80 00 BOI

 


VIII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.423
tel.22 440 80 00 BOI

 


IX Wydział Karny Odwoławczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok 459a
tel. 22 440 80 BOI

 


X Wydział Karny Odwoławczy
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok. 450 
tel. 22 440 80 00 BOI

 


XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.517
tel.22 440 80 00 BOI

 


XII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.433
tel.22 440 80 00 BOI

 


XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
piętro III, pok.318
tel.22 440 50 00 BOI

 


XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
piętro III, pok.309
tel.22 440 50 00 BOI

 


XV Wydział Wykonywania Orzeczeń
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok. 538
tel. 22 440 80 00 BOI

 


XVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100  
piętro III, pok. 369 
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI

 


XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 450 
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI

 


XVIII Wydział Karny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.409
tel. 22 440 80 00 BOI

 


XIX Wydział Wizytacyjny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro III, pok.313
tel. 22 440 80 00 BOI

 


XX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 473
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


XXI Wydział Pracy
ul. Płocka 9
piętro IV, pok.405A
tel. 22 440 50 00 BOI

 


XXII Wydział Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych
ul. Czerniakowska 100 
piętro IV, pok. 486
tel. 22 440 07 27 BOI

 


XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
ul. Czerniakowska 100 
piętro III, pok. 348 
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI

 


XXIV Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.571
tel. 22 440 80 00 BOI

 


XXV Wydział Cywilny
al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.486
tel. 22 440 80 00 BOI

 


XXVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
piętro III, pok 334
tel. 22 440 07 28 BOI

 


XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9
piętro II, pok. 210
tel. 22 440 50 00 BOI

 


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych - wyciąg

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych