al.,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.614
tel. 22 440 80 00 BOI


II Wydział Cywilny 
al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.608
tel.22 440 80 00 BOI


 III Wydział Cywilny 

al. ,,Solidarności" 127
piętro V, pok.525
tel.22 440 80 00 BOI


IV Wydział Cywilny 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.622
tel.22 440 80 00 BOI


V Wydział Cywilny Odwoławczy 

ul. Płocka 9
piętro I, pok.106
tel.22 440 50 00 BOI


 VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro VI, pok.621
tel.22 440 80 00 BOI


 VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

ul. Płocka 9
piętro I, pok.210
tel.22 440 50 00 BOI


 VIII Wydział Karny 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.423
tel.22 440 80 00 BOI


 IX Wydział Karny Odwoławczy 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok 459a
tel. 22 440 80 BOI


 X Wydział Karny Odwoławczy 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok. 450
tel. 22 440 80 00 BOI


 XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.517
tel.22 440 80 00 BOI


 XII Wydział Karny

al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.433
tel.22 440 80 00 BOI


XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych 

ul. Płocka 9
piętro III, pok.318
tel.22 440 50 00 BOI


 XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych 

ul. Płocka 9
piętro III, pok.309
tel.22 440 50 00 BOI


 XV Wydział Wykonywania Orzeczeń 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok. 538
tel. 22 440 80 00 BOI


 XVI Wydział Gospodarczy 

ul. Czerniakowska 100  
piętro III, pok. 369
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 450
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI

 


 XVIII Wydział Karny

al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.409
tel. 22 440 80 00 BOI


XIX Wydział Wizytacyjny 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro III, pok.321A
tel. 22 440 80 00 BOI


XX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 473
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


 XXI Wydział Pracy

ul. Płocka 9
piętro IV, pok.405A
tel. 22 440 50 00 BOI


 XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych 

ul. Czerniakowska 100
piętro IV, pok. 486
tel. 22 440 07 27 BOI

 


 XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy 

ul. Czerniakowska 100
piętro III, pok. 348
tel. 22 440 07 27
tel. 22 440 07 28 BOI


 XXIV Wydział Cywilny 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro V, pok.571
tel. 22 440 80 00 BOI


XXV Wydział Cywilny 

al. ,,Solidarności'' 127
piętro IV, pok.486
tel. 22 440 80 00 BOI


XXVI Wydział Gospodarczy 

ul. Czerniakowska 100
piętro III, pok 334
tel. 22 440 07 28 BOI


 XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy 

ul. Płocka 9
piętro II, pok. 210
tel. 22 440 50 00 BOI


Właściwość wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych - wyciąg

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych