Dzień seniora w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie - 14 listopada 2017r.


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie

z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
nr 80/2017 z dnia 24 października 2017 roku 
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie
dzień 2 stycznia 2018 roku (poniedziałek)
będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
nr 44/2017 z dnia 22 maja 2017 roku 
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie
dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)
będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY,
natomiast
dzień 5 sierpnia 2017 roku (sobota)
będzie DNIEM PRACY.


 
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
nr 44/2017 z dnia 22 maja 2017 roku 
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie
dzień 2 listopada 2017 roku (czwartek)
będzie DNIEM WOLNYM OD PRACY.Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

NIP: 522 27 92 889
REGON: 140356694

Dojazd autobusem linii 149, 320 - przystanek Kocjana-Sądy

Mapka ułatwiająca poruszanie się po budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie


Jednostka nadrzędna:
Sąd Okręgowy w Warszawie


Godziny urzędowania
Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Biuro Podawcze

ul. Kocjana 3 parter
czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.30,
poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Kasa Sądu

ul. Kocjana 3 parter
czynna jest: od wtorku do piątku od godziny 8.30 do 15.30,
w poniedziałki od 8.30 do 18.00;
przerwa w godz. 12.00 - 12.15.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Kocjana 3 pok. 15, parter
czynny w dni robocze w godz. 8.30 do 15.30,
w poniedziałki do godz. 18.00.

 
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/
Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/


Biuro Obsługi Interesantów

dalej zwane BOI mieści się w budynku „D” Sądu na parterze w pok. Nr 40 i działa w ramach Oddziału Administracyjnego.

Adres mailowy BOI: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Telefony do BOI:
tel. 22 328 60 20
tel. 22 328 60 21
tel. 22 328 60 22
fax: 22 328 62 28