Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

NIP: 522 27 92 889
REGON: 140356694

Dojazd autobusem linii 149, 320 - przystanek Kocjana-Sądy

Mapka ułatwiająca poruszanie się po budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie


Jednostka nadrzędna:
Sąd Okręgowy w Warszawie


Prosimy o wcześniejsze przybycie do Sądu, o co najmniej 30 minut przed rozprawą, z uwagi na wzmożoną kontrolę i tworzące się kolejki.
Zgodnie z zarządzeniem nr 9/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
z dnia 5 lutego 2020 r.,


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
będzie NIECZYNNY
w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Wyciąg z zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dot. wprowadzenia alarmu BRAVO-CRP 10-13 lipca 2020r.
______________________________________________________________________


Uwaga!

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30.

Zgodnie z zarządzeniem nr 43/2020 odwołuje się dyżury poniedziałkowe po godzinie 15.30

 

Udzielanie informacji – wyłącznie zdalnie za pośrednictwem numeru telefonu 22 328 60 20 i adresu e – mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl


Wstęp do budynku Sądu:

Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są do:

- korzystania ze środków ochrony osobistej, tj. maseczki bądź przyłbicy
- poddania się pomiarowi temperatury ciała,
- dezynfekcji rąk,
- zachowania bezpiecznej odległości od innych osób - co najmniej 2 metry,

Wydawanie odpisów, wypisów, i kserokopii z akt odbywa się jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – przez Biuro Obsługi Interesanta, o ile Przewodniczący Wydziału (Zastępca Przewodniczącego, upoważniony Sędzia) tak zarządzi.


Zalecamy uważne i szczegółowe   zapoznanie się ze wszystkimi zmianami w organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii dostępnymi z zakładce „COVID-19


_______________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 9/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dot. dni wolnych od pracy 14 sierpnia 2020r. oraz 24 grudnia 2020. Dzień 12 czerwca 2020r. jest dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 6 czerwca 2020r.

Treść zarządzenia w pliku PDF
____________________________________________________________________________________
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018r.

________________________________
________________________________________________________


Godziny urzędowania


Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Biuro Podawcze

ul. Kocjana 3 parter
czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.30,
poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Kasa Sądu

ul. Kocjana 3 parter
czynna jest: od wtorku do piątku od godziny 8.30 do 15.30,
w poniedziałki od 8.30 do 18.00;
przerwa w godz. 12.00 - 12.15.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Kocjana 3 pok. 15, parter
czynny w dni robocze w godz. 8.30 do 15.30,
w poniedziałki do godz. 18.00.

 
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/
Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/


Biuro Obsługi Interesantów

dalej zwane BOI mieści się w budynku „D” Sądu na parterze w pok. Nr 40 i działa w ramach Oddziału Administracyjnego.

Adres mailowy BOI: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Telefony do BOI:
tel. 22 328 60 20
tel. 22 328 60 21
tel. 22 328 60 22
fax: 22 328 62 28