Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli dot.
- zdjęcia z wokandy wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w okresie 12 marca 2020r. do 31 marca 2020r.
- wstrzymaniu do odwołania przeprowadzania wideokonferencji na rzecz innycj sądów
- wstrzymania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowychch IV i VI ZKSS z wyjątkiem pilnych_______________________________________________________________________________________________________


W związku z obchodzonym  22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, działając
na rzecz poprawy położenia osób pokrzywdzonych przestępstwem, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które w tym roku będą odbywały się w dniach
od 21 do 28 lutego 2020 r.


Zorganizowane zostały dyżury Kuratorów Zawodowych oraz Asystentów Sędziów,  podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc w postaci  porady prawnej:


       w dniach 21 – 28 lutego 2020 r.


godzina 11.00 – 14.00, sala 161 budynek „C”

____________________________________________________________________________


Zarządzenie nr 9/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dot. dni wolnych od pracy 14 sierpnia 2020r. oraz 24 grudnia 2020. Dzień 12 czerwca 2020r. jest dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 6 czerwca 2020r.
Treść zarządzenia w pliku PDF
____________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 3-28 lutego 2020r. będzie trwał nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. Potrzebne dokumenty można pobrać ze strony tutejszego Sądu w zakładce"Aktualności"  lub w Oddziale Administracyjnym (budynek D pokój 107)

______________________________________________________________________________________________

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z 29 stycznia 2020 roku

______________________________________________________________________________________________
Wyciąg z Zarządzenia Nr5\2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dot. wprowadzenia na okres 22-29 stycznia 2012r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz ALFA-CRP

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

W związku z koniecznością zamknięcia roku obrotowego i rozliczenia środków pieniężnych uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku, kasa Sądu będzie nieczynna.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie wpłaty na rzecz Sądu mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek dochodów Sądu, którego sprawa dotyczy. Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie oraz Sądu rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie znajdują się na stronach internetowych Sądów.
Z uwagi na zamknięcie kasy, w dniu 31 grudnia 2019 roku, nie będzie możliwości dokonania zakupu znaków opłaty sądowej bezpośrednio w gmachu Sądu.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku (Wigilia), kasa Sądu będzie czynna do godziny 1200.

____________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu w dniu 24 grudnia 2019r. pracownicy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie pracują w godzinach 8:00-12:00, wszystkie sesje wyznaczone po godzinie 12:00 odbędą się.
_____________________________________________________

Szanowni Państwo,


w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 17 października 2019r. oraz w dniach 14-18 października 2019r.  Tygodnia Mediacji, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie wraz z Sądem Rejonowym dla Warszawy –Żoliborza w Warszawie organizuje spotkania z mediatorami z Polskiego Centrum Mediacji, mające na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Spotkania te odbywać się będą w dniach 14 – 18 października 2019r.,  
w godzinach 10.00 – 13.00,
na parterze w głównym holu, przy Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie

____________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2019r. V Wydział Karny został zlikwidowany. Treść Zarządzenia w pliku PDF

Zarządzenie Nr. 59/2019 dot. likwidacji V Wydziału Karnego
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie NR 20/19 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, w sprawie dni wolnych od pracy.
_______________________________________________________________________________________
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018r.

________________________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 25 maja 2018r. dotycząca SSO Piotra Gąciarka
________________________________________________________________________________________

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

tel.: (22) 328 60 00 (centrala)
e-mail: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

NIP: 522 27 92 889
REGON: 140356694

Dojazd autobusem linii 149, 320 - przystanek Kocjana-Sądy

Mapka ułatwiająca poruszanie się po budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie


Jednostka nadrzędna:
Sąd Okręgowy w Warszawie


Godziny urzędowania
Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Biuro Podawcze

ul. Kocjana 3 parter
czynne jest w dni robocze od 8.30 do 15.30,
poniedziałki od 8.30 do 18.00.

Kasa Sądu

ul. Kocjana 3 parter
czynna jest: od wtorku do piątku od godziny 8.30 do 15.30,
w poniedziałki od 8.30 do 18.00;
przerwa w godz. 12.00 - 12.15.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Kocjana 3 pok. 15, parter
czynny w dni robocze w godz. 8.30 do 15.30,
w poniedziałki do godz. 18.00.

 
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/
Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/


Biuro Obsługi Interesantów

dalej zwane BOI mieści się w budynku „D” Sądu na parterze w pok. Nr 40 i działa w ramach Oddziału Administracyjnego.

Adres mailowy BOI: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Telefony do BOI:
tel. 22 328 60 20
tel. 22 328 60 21
tel. 22 328 60 22
fax: 22 328 62 28
____________________________________________________________________________________