Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97

e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
z dnia 20 lutego 2020 roku,
dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek)

został ustalony dniem wolnym od pracy, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania
w dniu 6 czerwca 2020 roku (sobota).

 

Szanowni Państwo !!!

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i mając na względzie zapewnienie właściwego toku urzędowania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie informujemy, że wszystkie rozprawy do dnia 31 maja 2020 roku zostały odwołane (poza sprawami wskazanymi w Zarządzeniu nr 66/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie  z dnia 7 kwietnia 2020 roku).

Zarządzenie nr 93/2020 Prezesa i Dyrektora tutejszego sądu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w zakresie obsługi interesantów w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 85/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie dalszego ograniczenia rozpoznawania spraw w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w stanie epidemii


Zarządzenie nr 73/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 66/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w stanie epidemii

Zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, do odwołania wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe po godzinie 16:00 we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, we wszystkich lokalizacjach.


Zarządzenie nr 66/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie kategorii spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w stanie epidemii oraz organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w stanie epidemii

  

Sprawy, które odbędą się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 28 maja 2020 roku:

II K 105/20

II K 724/19

II K 617/19

II K 321/20

II K 537/19

II Kp 999/20

II Kp 1143/20

V K 221/19

V K 340/16

X K 190/20

X K 207/20

Sprawy, które odbędą się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 29 maja 2020 roku:

V K 342/20

V K 287/20

VI C 1662/19

VI C 738/19

VI Ns 51/20

X K 111/20

X K 638/19

X K 912/18


Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 14 maja 2020 roku, w dniach 18 - 29 maja 2020 r.  w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie kasa będzie czynna w godzinach 10:00-15:30.

Zarządzenie nr 45/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie strefy bezpieczeństwa dla interesantów sądu

 

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemicznego 

związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 

ogranicza się kontakty z II i III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej 

ze stronami i podopiecznymi. 

Zaleca się korzystanie z telefonicznego, elektronicznego lub korespondencyjnego kontaktu.

 

Szanowni Państwo !!!  

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym
z koronawirusem informujemy, iż od dnia 13 marca 2020 roku
do odwołania
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Warszawie będzie nieczynny.
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów uprzejmie prosimy o korzystanie
uzyskania informacji drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową
Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia
znajdują się na stronach:

 ekrk.ms.gov.plems.ms.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego 

 

Szanowni Państwo !!!   

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem informujemy,  że wprowadzone zostały ograniczenia  bezpośredniej obsługi Interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, w tut. Sądzie do  obsługi telefonicznej i  elektronicznej.  Zapewnia się obsługę w  Czytelni Akt po uprzednim ich zamówieniu droga elektroniczną i telefoniczną jedynie do spraw pilnych. 

Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzona jest pod numerami: 

(22) 55 39 616 

(22) 55 39 622 

(22) 55 39 623 

Komunikacja elektroniczna: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna w sprawach karnych:
II Wydział Karny: 22 55-39-260;
V Wydział Karny: 22 55-39-371;
X Wydział Karny: 22 55-39-496.

KOMUNIKAT 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji kierownikowi sekretariatu wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub do Biura Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

Zachęcamy do ich odwiedzania:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus 


 

UWAGA!

Informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zniesione zostały Sekcje Wykonawcze w II, V i X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Z dniem 1 września 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utworzona została Sekcja Wykonawcza w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, gdzie wykonywane będą orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych z obszaru właściwości tego sądu.


 UWAGA:

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 


OD 1 LIPCA 2018 ROKU ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat informacji dotyczącej papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku

Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30

Kasa Sądu
poniedziałek w godzinach 8.45-17.45, przerwa od 12.15 do 12.45
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 18.00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17.45)
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz.15.20)

Czytelnia akt:

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:

poniedziałek 9:00 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 17.45)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon czytelni
Akt 22 55 39 703