Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97

e-mail: srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

W związku z artykułem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 25 czerwca 2018 roku pt. „Jak aresztowano prezesa GetBacku” i pojawiających się insynuacji co do rzekomej stronniczości Pani sędzi tutejszego sądu Magdaleny Dziekańskiej  należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawa (tj. kodeksu postępowania karnego) nie przewidują możliwości „samowyłączenia”  się sędziego od rozpoznawania konkretnej sprawy.   Oświadczenie Pani sędzi Magdaleny Dziekańskiej o istniejących okolicznościach, które subiektywnie mogłyby wywołać wątpliwości co do Jej bezstronności, nie były kwestionowane przez strony (chociażby w formie wniosku o jej wyłączenie z rozpoznania tej sprawy), a niezależny sąd uznał w swym orzeczeniu i obszernym uzasadnieniu, że takie wątpliwości co do bezstronności sędzi Magdaleny Dziekańskiej nie mają miejsca. W świetle powyższego uznać należy, że przytoczona publikacja zamieszczona w „Gazecie Wyborczej” może naruszać dobre imię i godność sędziego Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Dziekańskiej i jednocześnie podważać społeczne zaufanie do ogólnie pojętego wymiaru sprawiedliwości.   

 

UWAGA!

Informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zniesione zostały Sekcje Wykonawcze w II, V i X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Z dniem 1 września 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utworzona została Sekcja Wykonawcza w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, gdzie wykonywane będą orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych z obszaru właściwości tego sądu.


 

Informujemy,
że z przyczyn technicznych w dniu dnia 28 lutego 2020 roku
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
kasa będzie czynna od godziny 8:30 do godziny 14:30.
UWAGA:

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO 30 CZERWCA 2018 ROKU 

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego). 


OD 1 LIPCA 2018 ROKU ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

BĘDĄ FUNKCJONOWAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat informacji dotyczącej papierowych znaków opłaty sądowej obowiązujących do 30 czerwca 2018 roku

Godziny urzędowania Sądu  

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30

Kasa Sądu
poniedziałek w godzinach 8.45-17.45, przerwa od 12.15 do 12.45
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek 8.30-15.30

Biuro Obsługi Interesantów:

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Kontakt e-mailowy pod adresem: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30 - 18.00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17.45)
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz.15.20)

Czytelnia akt:

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie bądź wiadomością e-mail pod adresem:
czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl.

Godziny otwarcia Czytelni Akt:

poniedziałek 9:00 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 17.45)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

Telefon czytelni
Akt 22 55 39 703