Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

tel: 22 55 39 000 (centrala)
e-mail: boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

NIP: 526 29 04 030
REGON: 140356582

ul. Czerniakowska 100 A (Wydziały Gospodarcze)
00-454 Warszawa
tel: 22 33 41 300 (centrala)

ul. Czerniakowska 100 (Krajowy Rejestr Sądowy)
00-454 Warszawa
Tel: 22 44 00 300  (centrala)

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie  

Z ostatniej chwili !

Informacja dla interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

w Warszawie

Przed wizytą w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie prosimy o  szczegółowe i uważne  zapoznanie się z zarządzeniami  o zmianie organizacji pracy i obsługi interesantów na czas zagrożenia epidemicznego a  także z zamieszczonymi niżej informacjami 

Zarządzenie  Prezesa/Dyrektora Sądu Nr 70/2020

Zarządzenie Prezesa Nr 64/2020

Zarządzenie Prezesa Sądu 78/20

Zarządzenie Prezesa/Dyrektora 85/20W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kierując się koniecznością zapewnienia realizacji pracy sądu w zakresie spraw najistotniejszych z dniem 13 marca 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku zarządzono odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu Prezesa Nr 64/2020.


Z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania wstrzymane zostają wideokonferencje, dyżury mediatorów oraz badania biegłych sądowych.
Informacje o rozprawach i posiedzeniach nieodwołanych w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie:W dniu 30 marca 2020 r odbędą się rozprawy:
VI RNs 457/19  godzina 11:30 sala P-42
V K 563/20  godzina 10:00 salaP-42

W dniu 31 marca 2020 r odbędą się rozprawy:
V K 2969/19  godzina 9:00 sala P-42
VK 2876/19 godzina 10:30 sala P-42

W dniu 01 kwietnia 2020 r. odbędą się rozprawy:
VI RC 150/19 godzina 8:55 sala P-42
V K 376/20 godzina 9:00 sala P-42


W dniu 02 kwietnia 2020 r. odbędą się rozprawy:
VI RNs 456/19 godzina 9:00 sala P-42 


Z uwagi na precyzyjnie określone przepisy regulujące zakres udzielanych tą  informacji ( Regulamin urzędowania sądów powszechnych § 123 i nast.) w celu poszerzenia  zakresu informacji o sprawach, zachęcamy do korzystania z profilu zaufanego  poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). Informacje znajdziecie Państwo w zakładce:

 https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/967/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Z uwagi na zagrożenia epidemiologiczne i związane z tym ograniczenie obsługi Interesantów, upraszamy do składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia pisma w placówce pocztowej decydująca jest data stempla pocztowego.

 

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy  ! 

                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.

a ponadto:

 - w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

do zakresu działania VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus, Włochy, dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa i dla Sądu Rejonowego w Piasecznie;

Zgodnie z treścią Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dn. 29 maja 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (do pobrania):

- w sprawach z zakresu prawa gospodarczego z dniem 1 czerwca 2018 roku 

do zakresu działania VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, dla m.st.Warszawy w Warszawie, dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie, dla Warszawy - Woli w Warszawie,w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy - Pragi Północ w Warszawie, dla Warszawy Pragi Południe i w Wołominie w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie, . 

 

- w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego:

do zakresu działania XVIII i XIX  Wydziału Gospodarczego  należy rozpoznawanie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

- w sprawach rejestru zastawów:

do zakresu działania XI Wydziału Gospodarczego - Rejestru Zastawów należy rozpatrywanie spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: ostrołęckiego, płockiego i warszawskiego (tj. z obszaru właściwości sądów rejonowych: dla Warszawy - Mokotowa  
w Warszawie, dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy Woli w Warszawie, dla Warszawy Żoliborza w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie;


- w sprawach Krajowego Rejestru Sądowego:

do zakresu działania XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

do zakresu działania XIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Mokotów, Ursynów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi-Południe i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

do zakresu działania XIV Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;".


Wideokonferencje w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie - Informacja dla Sądów 

W celu ustalenia terminu wypożyczenia Sali w tutejszym Sądzie dla potrzeb przeprowadzenia wideokonferencji należy uprzednio dysponując konkretną datą, godziną i czasem, w którym ma zostać przeprowadzona wideokonferencja ustalić rezerwację – telefonicznie.

Telefony Oddziału Administracyjnego tutejszego Sądu – w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82, pod którymi można ustalić możliwość rezerwacji:

22 55 39 999
22 55 39 500 – tylko w sprawach karnych
22 55 39 630
22 55 39 536
22 55 39 537

Z uwagi na ogromne obłożenie tutejszego Sądu, jego lokalizację w centrum miasta, a także dysponowanie tylko 1 Salą rozpraw wyposażoną w sprzęt do wideokonferencji, możliwość jej udostępnienia dotyczy wyłącznie  obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,  w innych przypadkach prosimy kontaktować się z pozostałymi sądami warszawskimi. Wideokonferencje w tut. Sądzie przeprowadzane są tylko dla sądów rejonowych, wyjątek stanowi pion karny, gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia wideokonferencji także na wniosek sądu okręgowego.

Po ustaleniu i potwierdzeniu telefonicznemu daty i godziny rezerwacji, należy wystąpić z oficjalnym pismem do Prezesa Sądu o wypożyczenie Sali 102, na ww. potrzeby, ze wskazaniem  sygnatury akt, terminu, godziny, czasu, na który przewidziana jest rozprawa i ilości osób poddanych przesłuchaniu. Do pisma należy dołączyć wokandę.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo informację Prezesa o zgodzie i warunkach technicznych teletransmisji.

Wezwanie dla świadków, stron, należy kierować na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa
Sala 102

_______________________________________________________________________________________

 Godziny urzędowania Sądu  


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:
w poniedziałek w godzinach: 8.30-18.00;
od wtorku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30

Biuro Podawcze
ul. Marszałkowska 82; ul Czerniakowska 100, ul. Czerniakowska 100A

poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek w godzinach 8.30-15.30

Kasa Sądu
ul. Marszałkowska 82

poniedziałek w godzinach 8.30-17.45
wtorek - piątek w godzinach 8.30 -15.45


ul. Czerniakowska 100

poniedziałek w godzinach 8.30-15.45 wszystkie stanowiska kasowe
poniedziałek w godzinach 15.45-17.45 jedno stanowisko kasowe
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.45 wszystkie stanowiska kasowe


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

w poniedziałek w godzinach 8:30 - 18:00
od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30

BOI  Wydziałów  I-II,  V-VII przy ul. Marszałkowskiej 82
e-mail: boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

BOI Wydziałów VIII-IX, XV-XIX przy ul. Czerniakowskiej 100A
e-mail: boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl

BOI Wydziałów XI-XIV przy ul. Czerniakowskiej 100
e-mail: boiXIRZ@warszawa.sr.gov.pl
           boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl
           boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl   
           boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl