Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Sąd Rejonowy w Piasecznie do odwołania będzie dokonywał wydruków treści pism procesowych zawierających środki zaskarżenia oraz wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia lub zarządzania, z e-maili przesłanych na adres:
e-odwolania@piaseczno.sr.gov.pl
Drukować będziemy wyłącznie treści dołączone do e-maili w oddzielnym pliku w formacie .pdf. 

Załączniki wskazane w treści pisma procesowego nie podlegają wydrukowi.
E-maile przysłane do godziny 14:00 w dni robocze wydrukujemy w tym samym dniu, przysłane po godzinie 14:00 - w kolejnym dniu roboczym, a przysłane w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym.

Datą i godziną wpływu pisma do Sądu jest data i godzina wydruku.
Na adres e-mailowy, z którego dokonamy wydruku, prześlemy Państwu skan pierwszej strony pisma z prezentatą Sądu.
UWAGA - środki zaskarżenia oraz wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia lub zarządzenia wniesione poprzez wydrukowanie w Sądzie będą podlegać uzupełnieniu braków formalnych według obowiązujących przepisów (m.in. podpis, załączniki do pisma itp.).


UWAGA! WAŻNE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SĄDU ZWIĄZANE Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII
.

Zarządzenie Nr 42/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie w sprawie ograniczenia pracy kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Piasecznie

Zarządzenie Nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Piasecznie w stanie epidemii

Zarządzenie Nr 35/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Piasecznie w stanie epidemii

Zarządzenie Nr 34/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie w przedmiocie rozpoznawania spraw na rozprawach i posiedzeniach jawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-l9

Zarządzenie Prezesa Nr 28/2020 w przedmiocie rozpoznawania na rozprawach i posiedzeniach jawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVIDProszę kliknąć tutaj, by zobaczyć listę rozpraw i posiedzeń, które odbędą się w Sądzie Rejonowym w Piasecznie Inne rozprawy nie odbędą się
 


II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 informujemy, iż bezpośredni kontakt z kuratorami Sądu Rejonowego w Piasecznie został ograniczony do bezwzględnego minimum, na rzecz kontaktów zdalnych (telefon, e-mail, fax). Bezpośrednie spotkanie z kuratorem możliwe jest wyłącznie po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną lub e-mailową z kuratorem dyżurnym i uzyskaniu potwierdzenia możliwości spotkania.Proszę kliknąć tutaj, by sprawdzić aktualny plan dyżurów kuratorów II ZKSS w okresie od 18 do 29 maja 2020 r.

Proszę kliknąć tutaj, by sprawdzić aktualny plan dyżurów kuratorów III ZKSS w okresie od 18 do 29 maja 2020 r.Sąd Rejonowy w Piasecznie


ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

tel. (centrala) (22) 70 37 800
e-mail: boi@piaseczno.sr.gov.pl

NIP
123-113-40-43
REGON 141231032


Informacja dla wydziałów:
I Cywilnego, II Karnego i III Rodzinnego:  
poprzez Biuro Obsługi Interesanta
telefony: 22 - 70 37 897  lub  22 - 70 37 904

Informacja dla IV Wydział Ksiąg Wieczystych
telefon: 22 - 70 37 906

Godziny urzędowania:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Biuro Podawcze
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-18:00
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-18:00
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30

Sala Przeglądowa Ksiąg Wieczystych
(ul. Kościuszki 14, parter, sala 26)
poniedziałek w godzinach 8:30-15:30
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30
Kasa Sądu
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-17:30
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30


Biuro Obsługi Interesanta
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-18:00
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30
Uwaga: obsługa interesantów odbywa się poprzez znajdującą się na parterze salę interesantów. Zamontowany system kolejkowy wydaje kolejne numery i usprawnia uzyskiwanie informacji o sprawach wpływających do wszystkich wydziałów sądu. Na wspomnianą salę są przekazywane również akta, z którymi interesanci zapoznają się w czytelni akt sądowych.

Godziny urzędowania i godziny przyjęć interesantów zostały ustalone Zarządzeniem Nr 46/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2013 r.

WAŻNA INFORMACJA - dni wolne od pracy w 2020 r.

 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Piasecznie:
- dzień 10 kwietnia 2020 roku
będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 18 kwietnia 2020 roku

- dzień 12 czerwca 2020 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 6 czerwca 2020 roku

- dzień 14 sierpnia 2020 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie w zamian za święto 15 sierpnia 2020 roku przypadające w sobotę

- dzień 24 grudnia 2020 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie w zamian za święto 26 grudnia 2020 roku przypadające w sobotę