Sąd Rejonowy w Piasecznie

ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

tel. (centrala) (22) 70 37 800
e-mail: boi@piaseczno.sr.gov.pl

NIP
123-113-40-43
REGON 141231032


Informacja dla wydziałów:
I Cywilnego, II Karnego i III Rodzinnego:  
poprzez Biuro Obsługi Interesanta
telefony: 22 - 70 37 897  lub  22 - 70 37 904

Informacja dla IV Wydział Ksiąg Wieczystych
telefon: 22 - 70 37 906

Godziny urzędowania:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

Biuro Podawcze
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-18:00
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-18:00
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30

Sala Przeglądowa Ksiąg Wieczystych
(ul. Kościuszki 14, parter, sala 26)
poniedziałek w godzinach 8:30-15:30
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30
Kasa Sądu
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-17:30
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30


Biuro Obsługi Interesanta
(ul. Kościuszki 14, parter)
poniedziałek w godzinach 8:30-18:00
wtorek-piątek w godzinach 8:30-15:30


21 – 28 lutego 2020 r. Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
22 lutego 2020 r. Dzień Ofiar Przestępstw

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Piasecznie zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 21-28 lutego 2020 r..

 

W ramach obchodów, w dniach 21-28 lutego 2020 r. na terenie Sądu Rejonowego w Piasecznie zorganizowane będą punkty udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

Data   i godziny dyżuru

Porad   udziela

21.02.2020 g. 12:00-15:00

asystent sędziego Kamil Klatt

24.02.2020 g. 09:00-12:00

kurator specjalista Jan Dąbkowski

25.02.2020 g. 12:00-15:00

asystent sędziego Łukasz Trzpiot

26.02.2020 g. 09:00-12:00

kurator specjalista Jan Dąbkowski

27.02.2020 g. 12:00-15:00

asystent sędziego Michalina Trzaska

28.02.2020 g. 09:00-12:00

kurator specjalista Jan Dąbkowski


W celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Biura Obsługi Interesantów (pok. 1) do oznaczonego stanowiska.

Kierowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem do punktu porad prawnych odbywa się poza kolejnością.

Listę podmiotów świadczących w 2020 r. pomoc finansowaną z środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocyUwaga: obsługa interesantów odbywa się poprzez znajdującą się na parterze salę interesantów. Zamontowany system kolejkowy wydaje kolejne numery i usprawnia uzyskiwanie informacji o sprawach wpływających do wszystkich wydziałów sądu. Na wspomnianą salę są przekazywane również akta, z którymi interesanci zapoznają się w czytelni akt sądowych.

Godziny urzędowania i godziny przyjęć interesantów zostały ustalone Zarządzeniem Nr 46/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2013 r.