W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wersja strony w formacie XML

Uwaga !

Z dniem  1 lipca 2020 roku następuje zmiana właściwości miejscowej wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (dokument PDF, rozmiar 202 KB)

od 1 lipca 2020 roku XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  rozpoznaje sprawy Krajowego Rejestru Sądowego w granicach ustalonych dla dzielnicy Żoliborz oraz obszaru gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie, a także – w odniesieniu do spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych – w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie.

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa 

XIV Wydział prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego), który składa się z 3 rejestrów:

  1. Rejestr przedsiębiorców;
  2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  3. Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Przewodniczący Wydziału: Anna Ziółko - Starszy Referendarz Sądowy, ul. Czerniakowska 100, pok. 144,

Z-ca Przewodniczącego: Bożena Zaborowska-Sadowska Starszy Referendarz Sądowy ul. Czerniakowska 100

Kierownik Sekretariatu: Romualda Czerwińska, ul. Czerniakowska 100, I piętro, p. 143

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW dla Wydziałów XII, XIII, XIV Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego – przy ul. Czerniakowskiej 100, parter budynku: informacja, zamawianie akt będących w referatach osób orzekających, zamawianie dokumentów w zakresie § 2, punkt I i II  Regulaminu BOI

Telefony :

22 44 00 687

22 44 00 688

22 44 00 689

22 44 00 690

22 44 00 691

22 44 00 692

E-MAIL:  boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl

Sekretariat Kierownika Wydziału

ul. Czerniakowska 100, I piętro, p. 143

tel. 22 44 00 560/561

DODATKOWE INFORMACJE DLA INTRESANTÓW

 
Informacja dotyczącą składania sprawozdań finansowych

Informujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe można składać wyłącznie poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/

 

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o opłacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

Uprzejmie  informujemy także, iż w budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 funkcjonuje wpłatomat, który usprawnia proces opłat sądowych i nie wymaga oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługują interesantów w godzinach:


w poniedziałki 8:30-17:45

wtorek-piątek   8:30 - do 15:45

Biuro Podawcze w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługuje interesantów w godzinach:

w poniedziałki 8:30-18:00

wtorek-piątek 8:30-15:30

 

 

Informacja dla interesantów - BOI -Sala Obsługi ul. Czerniakowska 100

tel. (22) 44 00 687, (22) 44 00 688

Godziny urzędowania (przyjmowania interesantów)

poniedziałek: 8:30 - 18:00

wtorek - piątek: 8:30 - 15:30

e-mail: XIVKRS@warszawa.sr.gov.pl

 

Uwaga !

Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (dokument PDF, rozmiar 3,79 MB)

 

 

Wnioski o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.

Wnioski podlegają opłacie.
Koszty sądowe w postępowaniu rejestrowym (dokument PDF, rozmiar 218 KB)

Konto dochodów:

55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

 

Opłat sądowych od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach opłaty sądowej – albo przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce - albo przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego Sądu.

UWAGA:

W przypadku opłaty przelewem, należy do składanego wniosku dołączyć dowód dokonania przelewu.
W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.

Czytelnia akt Krajowego Rejestru Sądowego (województwo mazowieckie) w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, parter, p. 53:

 

Regulamin Czytelni Akt Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (dokument PDF, rozmiar 208 KB)

- udostępnia akta KRS prowadzone dla podmiotów z siedzibą w województwie mazowieckim do przeglądania;

-Wybrane opłaty kancelaryjne

- wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy / 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron

- wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy z poświadczeniem za zgodność z orginałem / 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron

- wydaje poświadczone odpisy statutów – 100 złotych / sztuka.

 

 

Akta mogą być zamawiane z trzydniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie
pod numerami tel.  44-00-624, (22) 44-00-625.

Liczba możliwych do zamówienia akt rejestrowych dziennie przez osoby fizyczne do 5 pozycji; przez urzędy oraz inne instytucje budżetowe do 10 pozycji.

Osoba zgłaszająca się w celu przeglądania akt powinna posiadać ważny dokument tożsamości
ze zdjęciem.

O wydanie kopii dokumentów można zwrócić się osobiście lub wnioskować drogą korespondencyjną na adres Sądu z dopiskiem Sekcja Jawności KRS.

 

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy:

- udziela informacji wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze;

 

Wnioski należy składać na urzędowych formularzach.

Wnioski podlegają opłacie (nie ma możliwości uiszczania opłat znakami opłaty sądowej).
Opłaty (dokument PDF, rozmiar 52,6 KB)

 

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy przyjmuje tylko wnioski składane osobiście w Oddziale przy Sądzie. Opłat od tych wniosków należy dokonać na rachunek bieżący dochodów Sądu przelewem (należy zgłosić się z oryginalnym dowodem wpłaty) lub w kasie Sądu.

 

Odpisy za pośrednictwem Internetu:

Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane