W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

XML

Treść

Uwaga !

Z dniem  1 lipca 2020 roku następuje zmiana właściwości miejscowej wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego - Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2020 roku poz. 154 


od 1 lipca 2020 roku XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego rozpoznaje sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a ponadto sprawy Krajowego Rejestru Sądowego w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

XIII Wydział prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego), który składa się z 3 rejestrów: 1. Rejestr przedsiębiorców; 2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 3. Rejestr dłużników niewypłacalnych.


Przewodniczący Wydziału: Monika Krzemińska - Starszy Referendarz Sądowy, ul. Czerniakowska 100, pok.146,

Z-ca Przewodniczącego: Izabela Małyszka Al-Darawsheh. Czerniakowska 100, 

Kierownik Sekretariatu: Anna Kowalczyk,  ul. Czerniakowska 100, pokój 145,


BIURO OBSłUGI INTERESANTÓW dla Wydziałów XII, XIII, XIV Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego – przy ul. Czerniakowskiej 100, parter budynku: informacja, zamawianie akt będących w referatach osób orzekających, zamawianie dokumentów w zakresie § 2, punkt I i II  Regulaminu BOI

Telefony :

22 44 00 687

22 44 00 688

22 44 00 689

22 44 00 690

22 44 00 691

22 44 00 692

E-MAIL:  boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl


Sekretariat Kierownika Wydziału

ul. Czerniakowska 100, pokój 145,

telefon 22 44 00 563/565


DODATKOWE INFORMACJE DLA INTRESANTÓWInformujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe można składać wyłącznie poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/


W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o oplacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

Uprzejmie  informujemy także, iż w budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 funkcjonuje wpłatomat, który usprawnia proces opłat sądowych i nie wymaga oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługują interesantów w godzinach:


w poniedziałki 8:30-17:45

wtorek-piątek   8:30 - do 15:45


Biuro Podawcze w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługuje interesantów w godzinach:

w poniedziałki 8:30-18:00

wtorek-piątek 8:30-15:30 
 Informacja dla interesantów - BOI - Sala Obsługi ul. Czerniakowska 100

tel. (22) 44 00 689, (22) 44 00 690

Godziny urzędowania (przyjmowania interesantów)

poniedziałek: 8:30 - 18:00

wtorek - piątek: 8:30 - 15:30

e-mail: XIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl


Uwaga !

Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie  określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (więcej...)

 

Wnioski o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.

Wnioski podlegają opłacie.

Konto dochodów:

55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w WarszawieOpłat od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach opłaty sądowej – albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce - albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu.

UWAGA:

W przypadku opłaty przelewem, należy do składanego wniosku dołączyć dowód dokonania przelewu. W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.


Czytelnia akt Krajowego Rejestru Sądowego (województwo mazowieckie) w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, parter, p. 53:

REGULAMIN CZYTELNI AKT KRS I REJESTRU ZASTAWÓW

-          udostępnia akta KRS prowadzone dla podmiotów z siedzibą w województwie mazowieckim do przeglądania;

-          wydaje kopie dokumentów z akt KRS – ksero 1 złoty / strona, ksero z poświadczeniem
za zgodność z oryginałem 6 złotych / strona;

-          wydaje poświadczone odpisy statutów – 40 złotych / sztuka.


Akta mogą być zamawiane z trzydniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie
pod numerami tel.  (22) 44-00-624, (22) 44-00-625.

Liczba możliwych do zamówienia akt rejestrowych dziennie przez osoby fizyczne do 5 pozycji; przez urzędy oraz inne instytucje budżetowe do 10 pozycji.

Osoba zgłaszająca się w celu przeglądania akt powinna posiadać ważny dokument tożsamości
ze zdjęciem.

O wydanie kopii dokumentów można zwrócić się osobiście lub wnioskować drogą korespondencyjną na adres Sądu z dopiskiem Sekcja Jawności KRS.


Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy:

- udziela informacji wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze;Wnioski należy składać na urzędowych formularzach.

Wnioski podlegają opłacie (nie ma możliwości uiszczania opłat znakami opłaty sądowej).


Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy przyjmuje tylko wnioski składane osobiście w Oddziale przy Sądzie. Opłat od tych wniosków należy dokonać na rachunek bieżący dochodów Sądu przelewem (należy zgłosić się z oryginalnym dowodem wpłaty) lub w kasie Sądu.


Odpisy za pośrednictwem Internetu:

Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane