Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Krajowy Rejestr Sądowy i Rejestr Zastawów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                               
Uwaga !


Z dniem  1 lipca 2020 roku następuje zmiana właściwości miejscowej wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru SądowegoDziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2020 roku poz. 154 

XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie i Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- Woli w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dzielnicy Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i w Wołominie, a także - w odniesieniu do spraw z zakresu rejestru dłużników niewypłacalnych - w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie, Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie, Żyrardowie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie, *


W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi pionu gospodarczego rejestrowego (KRS), zarządzeniem Wiceprezesa Sadu ds. KRS z dnia 22 maja 2020 roku Nr 120/20 w dniach od 11 czerwca  do 02 lipca 2020 roku wstrzymuje się udostępnianie akt XIV Wydziału Gospodarczego KRS 

                                                               *
COVID-19

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości DIRS w sprawie wstrzymania przyjmowania interesantów przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego przy ul. Czerniakowskiej 100 
W związku z wstrzymaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości przyjmowania interesantów w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego można skorzystać  z następujących sposobów uzyskania informacji z ww. rejestrów: 

aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do KRS można uzyskać za pośrednictwem strony:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html bądź drogą pocztową: szczegółowe informacje znajdują się także na stronie ems.ms.gov.pl

wnioski o wydanie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Zastawów  można przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem strony https://pdi.ms.gov.pl bądź drogą pocztową NFORMACJA SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE Z DNIA  17 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU


W ZWIĄZKU Z UZYSKANYMI PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE INFORMACJAMI O PRÓBACH UZYSKANIA KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH POPRZEZ PODSZYWANIE SIĘ POD KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, INFORMUJEMY, ŻE KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ADRES: UL. CZERNIAKOWSKA 100, 00-454 WARSZAWA, NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANY Z PODMIOTEM DZIAŁAJĄCYM POD NAZWĄ: KRAJOWY REJESTR SADOWNY ADRES: UL. HOŻA 86, 00-682 WARSZAWA.

                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=====================================================================================

Krajowy Rejestr Sądowy i Rejestr Zastawów

ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

====================================================================

XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

Informacja (także zamawianie akt rejestru zastawów):

tel.:(22) 44 00 624, (22) 44 00 625

e-mail: XIRZ@warszawa.sr.gov.pl


UWAGA ! 

 

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o oplacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

Uprzejmie  informujemy także, iż w budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 funkcjonuje wpłatomat, który usprawnia proces opłat sądowych i nie wymaga oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługują interesantów w godzinach:


w poniedziałki 8:30-17:45

wtorek-piątek   8:30 - do 15:45

Biuro Podawcze w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługuje interesantów w godzinach:

w poniedziałki 8:30-18:00

wtorek-piątek 8:30-15:30 


                                                  Informacja dotyczącą składania sprawozdań finansowych


Informujemy, że z dniem 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe można składać wyłącznie poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/

 

 


 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja dla interesantów

tel. (22) 44 00 691, (22) 44 00 692

e-mail: XIIKRS@warszawa.sr.gov.pl


XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja dla interesantów

tel. (22) 44 00 689, (22) 44 00 690

e-mail: XIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl


XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja dla interesantów

tel. (22) 44 00 687, (22) 44 00 688

e-mail:XIVKRS@warszawa.sr.gov.pl


Godziny urzędowania (przyjmowania interesantów)

poniedziałek: 8:30 - 18:00

wtorek - piątek: 8:30 - 15:30


 Konto dochodów:

55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

                                                                                                                                  Uwaga !

 W dniu 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1288 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 

 

Wykaz opłat pobieranych od wniosków składanych do Rejestru Zastawów :

200 złotych – wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (formularz RZ-1);

100 złotych - wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów (RZ-2);

100 złotych - wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów (RZ-3).

 

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.

 

Opłaty od wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego


Opłat od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach opłaty sądowej – albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce - albo przelewem na wskazany powyżej numer rachunku bankowego Sądu.

UWAGA:

W przypadku opłaty przelewem, należy do składanego wniosku dołączyć dowód dokonania przelewu.
W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.


Czytelnia akt Krajowego Rejestru Sądowego (województwo mazowieckie) w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, parter, pok. 53:


REGULAMIN CZYTELNI AKT KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO i REJESTRU ZASTAWÓW


- udostępnia akta KRS prowadzone dla podmiotów z siedzibą w województwie mazowieckim do przeglądania;

- wydaje kopie dokumentów z akt KRS – ksero Opłata: 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

, ksero z poświadczeniem
za zgodność z oryginałem Opłata: 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanej kopii;

- wydaje poświadczone odpisy statutów – 100 złotych / sztuka.


Akta mogą być zamawiane z trzydniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie
pod numerami tel.  (22) 44-00-624, (22) 44-00-625.

Liczba możliwych do zamówienia akt rejestrowych dziennie przez osoby fizyczne do 5 pozycji; przez urzędy oraz inne instytucje budżetowe do 10 pozycji.

Osoba zgłaszająca się w celu przeglądania akt KRS powinna posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

O wydanie kopii dokumentów można zwrócić się osobiście lub wnioskować drogą korespondencyjną na adres Sądu z dopiskiem Sekcja Jawności KRS.


Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy:

- udziela informacji wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze;


Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy przyjmuje tylko wnioski składane osobiście w Oddziale przy Sądzie. Opłat od tych wniosków należy dokonać na rachunek bieżący dochodów Sądu przelewem (należy zgłosić się z oryginalnym dowodem wpłaty) lub w kasie Sądu.


Wnioski należy składać na urzędowych formularzach.

                                                                                                                         Uwaga !

 W dniu 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1288 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania 

Wnioski podlegają opłacie (nie ma możliwości uiszczania opłat znakami opłaty sądowej).


Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy przyjmuje tylko wnioski składane osobiście w Oddziale przy Sądzie. Opłat od tych wniosków należy dokonać na rachunek bieżący dochodów Sądu (należy zgłosić się z oryginalnym dowodem wpłaty).


Odpisy za pośrednictwem Internetu:

Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu


Punkt przyjmowania ogłoszeń i przeglądania Monitorów Sądowych i Gospodarczych

 

W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy na ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa (stanowisko w holu głównym) znajduje się punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz funkcjonuje ogólnodostępny, bezpłatny punkt przeglądania Monitorów Sądowych i Gospodarczych.

Godziny urzędowania: 
- dni robocze 8.30 – 14.30

tel/fax: (022) 44 00 617


Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego (do pobrania)

(wniosek o publikację ogłoszenia, zamówienie prenumeraty lub pojedynczego egzemplarza).

 

OPŁATY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego – Dz. U. z dnia 20 maja 2014 r., poz. 649).

Wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

·         za ogłoszenie pierwszego wpisu 100 zł

·         za ogłoszenie kolejnych wpisów 100 zł

Inne ogłoszenia i obwieszczenia za jeden znak 0,70 zł nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie

·         za podkreślenia, wytłuszczenia opłatę zwiększa się o 30 proc.


 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij