W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Skargi i wnioski

Wersja strony w formacie XML

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy  o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.


Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:


• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

 

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku,

• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

• adres wnoszącego skargę/wniosek,

• zwięzłą treść skargi/wniosku,

• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.


Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.


Skargi pozostawiane bez rozpoznania

•skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.


Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

1)    na piśmie, drogą pocztową adresując:

Prezes
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa  
Al. Solidarności 58  
00-240 Warszawa  

lub

 

Wiceprezes ds. cywilnych/karnych
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie  
ul.Ogrodowa 51a
00-873 Warszawa  

 

Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są także w Biurze Podawczym Sądu przy Al. Solidarności 58 (parter - hol) oraz ul. Ogrodowej 51a (parter–hol), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej – srwarmok@mokotow.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji).


 

wzór skargi/wniosku

 

2)  ustnie do protokołu:

- skargi i wnioski składane ustnie dot. spraw cywilnych, karnych,  rodzinnych i nieletnich oraz wieczystoksięgowych  - przyjmowane są przez Kierowników sekretariatów poszczególnych wydziałów, a zakresie dotyczącym Sekcji Nakazowej przez Kierownika Sekretariatu Wydziału II Cywilnego lub przez Kierownika Sekretariatu Sekcji Nakazowej;
- pozostałe wnioski i skargi składane ustnie przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym: w budynku przy Al. Solidarności 58 pok.209, w budynku przy ul.Ogrodowej 51a pok 103 i 104.

wzór protokołu


Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wniosku rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi bądź wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane