W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Skargi i Wnioski

Wersja strony w formacie XML

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e).

pdfwyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524).
pdf tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 roku


Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Piasecznie jest  Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- datę wniesienia skargi/wniosku,
- imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
- adres wnoszącego skargę/wniosek,
- zwięzłą treść skargi/wniosku,
- w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek,

- podpis skarżącego/wnioskodawcy

pdf wzór skargi/wniosku 

Ø  Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.

Ø  Skargi dotyczące czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji niezwłocznie przekazuje się do akt sprawy, której skarga dotyczy.

Ø  Skarga/wniosek dotyczący treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego skarga/wniosek dotyczy.

Ø  Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uważane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargę/wniosek można złożyć:
- za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes
Sądu Rejonowego w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

- złożyć w Biurze Podawczym Sądu (parter - hol główny)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl;

- ustnie do protokołu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Piasecznie (pokój 142, I piętro)

Termin załatwienia skarg i wniosków
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.


Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz w terminie wskazanym przez Prezesa. 

Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie przyjęcia interesantów w sprawach karnych i rodzinnych powierza Wiceprezesowi stosownie do art. 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych w zw. z § 32 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane